Choose your country.

CLOSE [x]
     
Zamawianie | Escape Fitness


Ostatnio dodane produkty

Nie masz produktów w koszyku.

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.


Ekskluzywny dostawca sprzętu do fitnessu dla podmiotów gospodarczych z branży, Escape, dokłada wszelkich starań, aby Klienci dokonywali zakupów w sposób efektywny i świadomy. Zamówienia składane w Escape podlegają Regulaminowi handlowemu („Regulamin“), znajdującemu się na kolejnych stronach, uchylającemu wszelkie inne regulaminy, które Klient chciałby zastosować lub z nich skorzystać, lub które mogą być domniemane w przypadku danych zwyczajów handlowych, praktyk lub przeprowadzania transakcji. Jeżeli towar odsprzedawany jest stronie trzeciej, Klient odpowiada za to, aby nabywca końcowy zapoznał się w pełni i wyraził zgodę na Regulamin znajdujący się po drugiej stronie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywać wyłącznie pod warunkiem wyraźnego zatwierdzenia na piśmie przez osobę upoważnioną do podpisu przez Escape.WAŻNE INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA.


Opłaty transportowe: Opłaty transportowe będą naliczane w zależności od wagi i objętości zamówienia. Kwota podawana z góry ma charakter orientacyjny. Wysokość opłaty transportowej zostanie podana w momencie zamówienia towaru. Większość zamówień dostarczanych jest przez niezależnych przewoźników w postaci paczki. W przypadku dużych zamówień, które nie mogą zostać dostarczone jako paczka, zamówienie zostanie dostarczone na paletach do zewnętrznego punktu odbioru przesyłek na adres dostawy. Klient zapewnia odpowiednią siłę roboczą do rozładowania towaru i usunięcia opakowań użytych na potrzeby transportu. Montaż i instalacja produktu: Uwaga: dostarczone ramy funkcjonalne i stojaki na sprzęt wymagają montażu. Produkty niestandardowe, robione na wymiar lub na zamówienie Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia zamówienia towarów niestandardowych, robionych na wymiar lub na zamówienie, nie dopuszcza się zmian ani anulowania zamówienia. Towar uważa się za niestandardowy, jeżeli jakiś element produktu zostaje zmieniony, np. ławeczki mają być wyprodukowane w barwach markowych Klienta lub zawierają konkretne logo. Towar robiony na wymiar oznacza produkty specjalnie zaprojektowane dla Klienta, w tym m.in. podłogi i ramy funkcjonalne. Towary robione na zamówienie oznaczają produkty nie będące normalnie na składzie i zamawiane w dużych ilościach, np. stojaki na sprzęt. Firma Escape zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia poniesione lub wyrządzone Klientowi wskutek nieścisłości pojawiających się z jego winy w trakcie procesu zamówienia. Konieczne są dokładne wymiary. Aby uniknąć ewentualnych błędów, zachęcamy do skorzystania z usługi pomiarów na miejscu oferowanej przez Escape (szczegóły poniżej).WYMIAROWANIE I POMIARY.


Zamawiając obszerny/ciężki sprzęt lub pokrycie podłóg, należy podać dokładne wymiary danego pomieszczenia, tak aby sprzęt zmieścił się i mógł być bezpiecznie użytkowany. Należy dokładnie zmierzyć wejścia, korytarze, windy, schody i ich wysokość, bowiem jest to istotny warunek bezproblemowej dostawy i montażu.USZKODZENIA I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z ZAMÓWIENIEM.


Wszystkie dostawy należy sprawdzić w momencie odbioru, przed podpisaniem dowodu dostawy, ponieważ informacje na temat niezgodności towaru z zamówieniem lub uszkodzenia ładunku muszą zostać niezwłocznie przekazane Escape, nie później niż w ciągu 48 godzin. Uwaga: należy zapamiętać godzinę dostawy podaną na dowodzie dostawy. Jeżeli zostanie stwierdzona rozbieżność, klient powinien zadzwonić do Działu obsługi klienta Escape i podać szczegóły zamówionego towaru oraz stwierdzone uszkodzenia lub rozbieżności. Escape według własnego uznania zastąpi lub naprawi dany towar. Uszkodzenia lub rozbieżności zgłaszane po 48 godzinach od momentu dostawy wskazanego na dowodzie dostawy lub innym urządzeniu stosowanym przez przewoźnika nie będą uwzględniane.ODWOŁANIE I ZWROT ZAMÓWIENIA (NIE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU PRODUKTÓW NIESTANDARDOWYCH, ROBIONYCH NA WYMIAR LUB NA ZAMÓWIENIE).


Po przyjęciu przez klienta składającego zamówienie wyceny, Escape wydaje potwierdzenie zamówienia. Klient może zmienić lub odwołać zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia odbioru, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Do zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 10% jego wartości (netto bez VAT) na pokrycie kosztów administracyjnych. Escape zastrzega sobie prawo do obniżenia powyższej opłaty według własnego uznania, jeżeli zmiana, o którą prosi klient jest de minimis lub uzasadniają to inne wyjątkowe okoliczności. W przypadku wydanych towarów, klient może zwrócić część lub całość dostawy w ciągu 14 dni od odbioru (zgodnie z danymi na potwierdzeniu u przewoźnika) pod warunkiem, że towar zostaje zwrócony dostawcy na koszt klienta, w stanie nowym, nieużywanym, ze wszystkimi oryginalnymi etykietami i nienaruszonym opakowaniem. Do zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 20% (netto bez VAT) na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów obsługi magazynu. Towar nie zostanie przyjęty z powrotem, jeżeli nie został wydany numer referencyjny zwrotu przez Dział obsługi klienta Escape.PRODUKTY NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.

ŁATWE ZAMÓWIENIA.


Cztery sposoby zamawiania:


1. Telefonicznie: 0048 59 8634 322


2. Przez Internet: www.escapefitness.pl


3. Przez telefon komórkowy: menadżer PR i handlu w Polsce 0048 509709462 lub Przedstawiciel ds. rozwiązań dla klientów 0048 784 177 124


4. E-mail: Poland@escapefitness.com.


Składając zamówienie pocztą lub faksem, należy:


1. Wprowadzić kody, opisy oraz liczbę zamawianych produktów.


2. Wydrukować nazwisko, dział i stanowisko osoby składającej zamówienie.


3. Podać datę ostatniej dostawy.


NB: numery zamówień klientów przyjmowane są tylko od wcześniej zatwierdzonych klientów i posiadaczy konta.CENY.


Ceny podano w PLN bez VAT i bez opłaty za dostawę. Posiadacze kont handlowych i grupowych mogą mieć specjalne ceny.PŁATNOŚCI.


Opłata za towary i dostawę dokonywana jest z góry przelewem bankowym.OPINIA.


W Escape wierzymy w konieczność ustawicznego ulepszania naszych produktów i usług. Jest to możliwe tylko przez umiejętne słuchanie naszych klientów. Wszelkie komentarze prosimy zgłaszać naszemu zespołowi obsługi klienta Escape:
Telefon: 0048 59 8634 322
Email: poland@escapefitness.com
lub pocztą tradycyjną: Dział obsługi klienta Escape Fitness GMBh, Overweg 21, 59494 Soest, Niemcy.